Cumartesi, Nisan 21

Physkos, Physcus, Fyskos (Beldibi – Asartepe)

0

Fiskos yörede ilk Karya liman şehiri ve diğer yerleşim birimlerinin merkeziymiş. Marmariste’ki bitmeyen antik alanlardan biridir.

Fiskos Karya dilinde “Doğakenti” demektir. Bu isme neden de doğanın bütün unsurlarını ve güzelliklerini bünyesinde bulundurmasıdır.

MÖ 3400 senelerine kadar uzandığına değin izler biliniyor. Antik Karya bölgesinin bu ehemmiyetli liman şehirinin, kalıntıları Marmaris şehir merkezinin kuzeyindeki Asartepe’de görülüyor. Ancak akropol üzerinde sur duvarları günümüze erişebildi. Tüm Karya yerlesimleri gibi sarp dağ tepelerinde ve yamaçlarında heyetmiştir. Yerleştiği alan Beldibi ile Camiavlu arasındaki tepeler ile vadi ve yamaçlardır.

Tarihçilerin babası Bodrum´lu Herodot ve tanınmış coğrafyacı Amasya´lı Strabo, Fiskos´tan antik dönemde, Efes ve Mylasa´nın Doğu Akdenize açılan limanı olarak söz ederler.

Tarih süresince Batı Anadolu da varolan egemenliklerin, Akdenize bilhassa Doğu Akdenize açılan tek ve ehemmiyetli limanı olmuştur. Mylasa, Alabanda, Truva, Bergama, Efes ve Miletus gibi ehemmiyetli antik başkentlerini Fiskos´a bağlayan karayolu ağının önceden beri var olması, limanın denizler aşırı ilişkilerde, özellikle “ülkelerin anası” Mısır´la, ehemmiyetini yineleyerek vurgular. Önceleri her türlü ticaretle (Köle, mermer, kereste ve şarap) başlayan Mısır ilişkileri sonraları askeri ve muasırlık olarak genişler. Ünlü “Kades” savaşına Hitit´lilere karşı Mısır safında katılan Karyalı paralı askerlerin nakli gemilerle Fiskos limanından olmuştur. Bu paralı askerlerin bir bölümü Nil Deltasına kendi şehirlerini kurarak yerleşmişlerdir. Nitekim ilk karyaca yazıtlar burada bulunmuştur. Mısır´dan Batı Anadolu´ya ilk kez normal insan boyunda heykel yapabilme sanatı Fiskos´tan girmiştir.

Fiskos´un kendi hesabına parası olması da ehemmiyetli bir merkez olduğunun başka bir ispatıdır. Fiskosun çok değerli madeni bir parası, İngiltere´de kolleksiyoncu Mr. Borell´in elinde bulunduğu 1828 seneninde belirlemiştir. Bu para oldukça geniş, kalın ve fevkalade uzunluktadır ki yüzeyinde dallanmış boynuzları canlandıran bir kabartma ile 18 karya harfleriyle tek satırda ” Phi Upsilon sigma $ Y 2″ yazısı vardır.

Büyük İskender´in ölümü sonrasında oluşan Mısır-Rodos İmparatorluğuna bağlanan Fiskos, bu dönemde ehemmiyetini bir ticari liman olarak daha da arttırmıştır. Ve bu konumunu daha sonraki Roma ve Bizans dönemlerine de taşıyabilmiştir.

İngiliz Kralı VIII. Henry, bir vesikada 1513 seneninde Fiskos´tan söz etmesi de ilgi çekici.

Ayrı olarak Boston müzesinde Marmaris´te ( Daha önceki Physkos) bulunduğu belirtilerek sergilenen ehemmiyetli bir Romalı genç Tiberius´un mermerden bir büstü vardır. Aşağıda büstün müzedeki ingilizce tanıtımı ve müzeye kadar olan yol haritası.

“Provenance/Ownership History: Said to have been found at Marmaris (ancient Physkos) on the southern coast of Caria; by date unknown: with K. J. Hewett, Esq., London (purchased from an English estate); by 1971: purchased by Robert E. Hecht, Jr. from K. J. Hewett; purchased by MFA from Robert E. Hecht, Jr., November 10, 1971”

Milattan önce 4. asırdan kalma sayısız heykelcikler, heykelblokları ve tabletler bilhassa Eyiliktaşı civarında bulunmuştur

Arkeolog George Bean´e göre ezelinden beri çeşitli muasırlıklar süresince hep ehemmiyetli bir liman şehiri olan Fiskos´tan günümüze kalan şehir kalıntıların azlığının açıklaması, bunların toprak altında gömülü oldukları değildir. Aksine şehrin parça parça gemilere yüklenip başka şehir projelerinde kullanılmak üzere nakil edildiği ihtimalidir. Zira şehrin kurulduğu tepe ve yamaçlar son zamanlarda hala ortadadır ve toprak altında olan Fiskos´un tanınmış kişi limanı ve denizidir.

Paylaş

Yorum yapın